Book Now

PAN - The art, antiques and design fair of today


PAN Amsterdam is een mekka voor kunstliefhebbers met een eigen stijl. Een eigentijdse kunstbeurs die staat voor verrassing, variëteit en kwaliteit. Wat PAN Amsterdam bijzonder maakt? Het is een reis door de tijd van alle mogelijke kunst- en designuitingen. Of het nu gaat om een beeld uit de klassieke oudheid of designobjecten van Studio Job, hedendaagse kunst en fotografie of oude meesters. Op één dag en onder één dak zie je het heden en verleden van vele kunstdisciplines broederlijk verenigd. Bezoek PAN Amsterdam om kunst te bewonderen, erover te discussiëren en te leren, of mooier nog, je eigen kunstwerk te kopen. Want dat kan natuurlijk ook.

PAN Amsterdam is a mecca for art-lovers with an individual style. A modern-day art fair that provides surprise, variety and quality. A journey through time, it covers every possible manifestation of art and design—from a statue from Classical Antiquity to designer objects by Studio Job, from contemporary art and photography to Old Masters—this is what makes PAN Amsterdam so special. On one day and under one roof you can see the past and the present of numerous art disciplines happily coexisting. Visit PAN Amsterdam to admire art, to discuss it and learn about it or, better still, to buy your own work of art.

 24th of November - 1st of December 2013.
For tickets: www.pan.nl